„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu".


Stopka


Deklaracja dostępności Strona Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Grnaitu.

   Data publikacji strony internetowej: 2012-09-10
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-17


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

    - dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
    - zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
    - tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
    - elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


    Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-10
    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Kowalczyk.
    E-mail: administrator@lgd-szlakiemgranitu.pl
    Telefon: 730012345


Każdy ma prawo:


    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:


   dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


   Organ nadzorujący: Prezes Lokalnej Grupy Działania Szlakiem Granitu
   Adres: Udanin 86B, 55-340 Udanin
   E-mail: biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl
   Telefon: 661 238 869

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


- Zwiększenie Czcionki

- Zmniejszenie Czcionki

- Kolory Czarno-Białe

- Kolory w Negatywie

- Wytłuszczenie czcionki

- Wysoki Kontrast

- Na stronie działają standardowe skróty przeglądarkowe

Godziny Otwarcia

Biuro czynne:

- w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7.15 do godz. 15.15, 

- w środy od godz. 7.15  do godz. 17.15,

- w piątki od godz. 7.15 do godz. 13.15.

Szukaj

Udogodnienia

Rodo

Kalendarz

Luty 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Statystyki

8824408
Dziś
Wczoraj
Ten Tydzień
Ostatni Tydzień
Ten Miesiąc
Ostatni Miesiąc
Wszystkie Dni
7367
0
10499
8807480
32738
39886
8824408

Twoje IP: 44.220.62.183
2024-02-25 05:32

Gmina_Dobromierz-2x.jpgGmina_Jaworzyna_Śląska-2x.jpgGmina_Kostomłoty-2x.pngstrzegom2x.pngGmina_Świdnica-2x.jpgGmina_Udanin-2x.pngGmina_Żarów-2x.png